Delfoi PAINT- Malowanie, konturowanie i polerowanie

Delfoi PAINT jest aplikacją do programowania offline dla wysokiej jakości malowania, konturowania i polerowania Możliwość analizy jakości powierzchni bez kosztownych testów online po malowaniu jest wyjątkową cechą produktu. Użytkownicy mogą testować i analizować rozmieszczenie farby podczas symulacji.

Rozkład, osadzenie i grubość farby przedstawione są różnymi kolorami, aby pomóc użytkownikom z wyprzedzeniem przeanalizować jakość malowania lub konturu.

95% stopień wykorzystania robota
90% mniej czasu na wdrożenie
100% jakości