KLIENT: KONSTALMET

Firma KONSTALMET PIOSEK Sp.J. jest jednym z wiodących producentów pojemników komunalnych, ławek oraz stojaków na rowery. Produkcja ta odbywa się w dwóch zakładach produkcyjnych: w zakładzie w Gąsiorowicach, gdzie jest również siedziba firmy oraz w Strzelcach Opolskich. Właśnie ten drugi zakład w ostatnich latach przechodził liczne remonty oraz modernizacje. Jednym z celów postawionych sobie przez właścicieli firmy było zakupienie oraz zainstalowanie sprawnej i nowoczesnej instalacji filtrowentylacyjnej dla sekcji spawalniczej oraz szlifierskiej modernizowanej hali produkcyjnej w Strzelcach Opolskich. Spawalnia posiadała wcześniej jedynie instalację odciągową, która nie zapewniała filtracji odciąganego zanieczyszczonego powietrza oraz jego powrót na halę po oczyszczeniu a jej stan techniczny wymagał interwencji w postaci remontu lub wymiany na nową. Podobnie wyglądała sprawa dla strefy szlifierni. Dodatkowo w zakładzie miały być stworzone kolejne stanowiska pracy, zarówno spawalnicze jak i szlifierskie. Wspólnie z przedstawicielami firmy Mechanic System Sp. z o.o. podjęto decyzję o przygotowaniu koncepcji nowej instalacji filtrowentylacyjnej. Plan zakładał zainstalowanie dwóch instalacji filtrowentylacyjnych w oparciu o jednostki filtrowentylacyjne GM4VW-XL oraz odciąg zanieczyszczonego powietrza poprzez ssawy samonośne M-IS 160 4m. Dodatkowo dla strefy szlifierni zostały przygotowane stoły spawalniczo-szlifierskie ZF3 wyposażone w własne bloki filtrowentylacyjne. Wszystkie wspomniane powyżej urządzenia miały być wyprodukowane w fabryce Mechanic System.
Właściciele Konstalmetu zaakceptowali przygotowany projekt instalacji odpylających, które zostały wyprodukowane i zainstalowane przez Mechanic System Sp. z o.o. a ich sprawne funkcjonowanie stało się wizytówką zmodernizowanej hali produkcyjnej w Strzelcach Opolskich.